Orzysz Wojskowa Stolica Polski

Jesteś tutaj: Strona główna Bieg Tygrysa Regulamin
Regulamin
- A +

IX BIEG TYGRYSA

CEL GŁÓWNY

a) popularyzowanie sportów proobronnych, wojskowości oraz służby w Siłach Zbrojnych RP
b) popularyzowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
c) promocja Orzysza jako Wojskowej Stolicy Polski

TERMIN I MIEJSCE

a) zawody odbędą się w dniu 17 sierpnia 2019 roku w Orzyszu
b) baza imprezy: Plaża Miejska w Orzyszu, ul. Leśna 13
c) start i meta: Plaża Miejska w Orzyszu, ul. Leśna 13

ORGANIZATORZY i PARTNERZY

Gmina Orzysz, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, 15 Mazurski Batalion Saperów, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, Nadleśnictwo Drygały, Miejsko-Gminny Związek OSP RP w Orzyszu, Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu, Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu, Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu filia w Giżycku

PARTNER TECHNICZNY

Warmiński Klub Rowerowy FAN - właściciel serwisu Superczas.pl, odpowiedzialny za szybkie płatności internetowe, system zapisów i elektroniczny pomiar czasu

KONTAKT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
Osiedle Robotnicze 11a
12-250 Orzysz
tel. 87 423 01 86
kom. 605 115 089
biegtygrysa@orzysz.pl

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w zawodach jest zarejestrowanie się za pomocą formularza umieszczonego na stronie biegtygrysaorzysz.pl w terminie od 15 lutego 2019 r. do 20 lipca 2019 r. (do 30 czerwca 2019 r. w przypadku osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie) oraz opłacenie wymaganej dla danej kategorii opłaty wpisowej. Każdy uczestnik dodatkowo w dniu zawodów, podczas weryfikacji w biurze zawodów, musi wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przestrzeganiu postanowień w nim zawartych (Załącznik nr 1).

KATEGORIE

a) Cross Poligonowy – trasa 21 km. + przeszkody naturalne (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
b) Zaprawa – trasa 12 km. + 30 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg
w dowolnym ubiorze)
c) Mała Beczka – trasa 30 km. + 100 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg w butach i spodniach typu wojskowego)
d) Duża Beczka – trasa 30 km. + 100 przeszkód naturalnych i sztucznych + dodatkowe obciążenie (bieg w zespołach dwuosobowych, bieg w butach i spodniach typu wojskowego)

OPŁATY

a) wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od wybranej kategorii i daty dokonania płatności, według zasad:

data wpłaty

Cross Poligonowy

Zaprawa

Mała Beczka

Duża Beczka

od 15.02.2019
do 31.03.2019

60 zł

70 zł

80 zł

90 zł

od 01.04.2019
do 20.05.2019

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

od 21.05.2019
do 20.06.2019

80 zł

90 zł

100 zł

110 zł

od 21.06.2019
do 22.07.2019

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

b) w przypadku zgłoszeń grupowych powyżej 10 osób istnieje możliwość uzyskania zniżek po uprzednim kontakcie na adres biegtygrysa@orzysz.pl
c) płaty wpisowej należy dokonać najpóźniej do 22 lipca 2019 r., przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz) o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w tytule wpisując „Bieg Tygrysa - imię i nazwisko” lub za pomocą szybkich płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności każdy uczestnik otrzyma w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę
d) podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem serwisu Przelewy24 jest Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl) 10-145 Olsztyn, ul. Morska 43, nr rejestru KRS: 0000223605 REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, kontakt@superczas.pl
e) w razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności internetowych Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty transakcji na adres email: kontakt@superczas.pl
f) nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży
g) osoby, które nie dokonają płatności w wymaganym terminie będą usuwane z listy startowej
h) opłata wpisowa nie podlega zwrotowi

LIMITY

a) Cross Poligonowy – łączny limit 200 osób
b) Zaprawa, Mała Beczka i Duża Beczka – łączny limit 300 osób

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

a) organizatorzy w ramach opłaty wpisowej zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w następującej formie:
- nocleg z 16 na 17 sierpnia 2019 r. w hali MOSiR
- kolację 16 sierpnia 2019 r. dla osób zakwaterowanych w hali MOSiR
- posiłek (grochówka wojskowa) w dniu 17 sierpnia 2019 r.zakwaterowanie odbywa się w hali MOSiR Orzysz (ul. Osiedle Robotnicze 11a) wraz z dostępem do toalet, pryszniców i prądzawodnicy mogą zakwaterowywać się w dniu 16 sierpnia 2019 r. od godz. 18:00 do 20:30
b) zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie: śpiwór, karimatę, zagłówek oraz inne przybory osobiste
c) zakwaterowaniem i wyżywieniem objęte są wyłącznie osoby ujęte w zgłoszeniach

ZASADY UDZIAŁU

a) prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat
b) każdy zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów, musi wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przestrzeganiu postanowień w nim zawartych (załącznik nr 1) – brak oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach
c) osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna do udziału w zawodach (załącznik nr 2), którą muszą przedstawić podczas weryfikacji w biurze zawodów – brak oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach
d) dopuszcza się start osób z obywatelstwem innym niż polskie. Zgłoszenia takich osób przyjmowane są najpóźniej do 30 czerwca 2019 r. Osoba w trakcie rejestracji w polu uwagi wpisuje swoje obywatelstwo
e) zawodnicy mogą posiadać rękawice ochronne, nakrycia głowy, opatrunki osobistych, prowiant wodę, a także plecaki
f) w sprawie rzeczy nie wymienionych w regulaminie i sytuacji spornych o dopuszczeniu do startu decyduje Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne
g) na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz wyrobów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie
h) każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez organizatora w Biurze Zawodów
i) każdy zawodnik jest zobowiązany do okazania w biurze zawodów dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej w przypadku młodzieży do lat 18
j) potwierdzenie zgłoszeń (przekazanie organizatorom oświadczeń, złożenie podpisów), wydanie numerów startowych/opasek identyfikacyjnych nastąpi w biurze zawodów
k) w biurze zawodów zlokalizowany zostanie depozyt. Rzeczy pozostawione w depozycie będzie można odebrać po ukończeniu biegu na podstawie numeru zawodnika
l) obecność uczestników zapisanych drogą elektroniczną podczas weryfikacji w Biurze Zawodów jest obowiązkowa

PRZESZKODY

a) Cross Poligonowy – konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) o średnim stopniu trudności
b) Zaprawa – konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności
c) Mała Beczka – konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności
d) Duża Beczka - konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności

LIMIT CZASU

a) Cross Poligonowy – 4 godziny
b) Zaprawa – 2 godziny
c) Mała Beczka – 6 godzin
d) Duża Beczka – 6 godzin
e) zawodnicy pozostający na trasie po upływie czasu zostaną przewiezieni przez organizatora na miejsce startu/mety, a w klasyfikacji generalnej oznaczone jako DNF (DiD Not Finish)

KLASYFIKACJA GENERALNA

a) za właściwy przebieg poszczególnych konkurencji rozgrywanych podczas zawodów oraz rzetelną punktację odpowiada Komisja Sędziowska, którą przewodzi Sędzia Główny
b) w trakcie zawodów prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn, bez podziału na wiek
c) ostateczne klasyfikacje zostaną podane najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2019 na stronie biegtygrysaorzysz.pl

NAGRODY

a) dekoracja uczestników, którzy ukończyli zawody będzie miała miejsce na mecie po zakończeniu zawodów
b) każdy zawodnik otrzyma pamiątkowe upominki Biegu Tygrysa (koszulka, medal, gadżety)
c) trzy najlepsze drużyny/zawodnicy w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe
d) nagrody, upominki oraz pakiety startowe zawodnicy zobowiązani są odebrać osobiście w dniu zawodów

UTRWALANIE OBRAZÓW I DŹWIĘKÓW

a) na trasie przebiegającej przez teren poligonu tj. Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz przebywać mogą jedynie media, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia i przejdą instruktaż przez wyznaczonego przedstawiciela OSPWL Orzysz
b) zgłoszenia należy kierować do: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz, tel. 87 423 01 86, mosir@orzysz.pl
c) na trasie nie przebiegającej przez teren OSPWL Orzysz dozwolone jest przebywanie mediów bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorom
d) uczestnicy zawodów chcący uczestniczyć w Biegu Tygrysa z kamerą akcji typu np.: „Go Pro” muszą poinformować o tym fakcie organizatora przed końcem terminu zapisów. W przypadku braku zgłoszenia, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy startu uczestnika z kamerą

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

a) Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 11A 12-250 Orzysz, telefon kontaktowy: 87 423 01 86).
b) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych uczestnicy zawodów mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
c) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania, promocji imprezy, wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród
d) dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
e) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
f) odbiorcami danych uczestników zawodów będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
g) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
h) przetwarzanie danych związku z udziałem w zawodach obejmuje także:
- publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie informacja o zawodach
- publikację imienia i nazwiska uczestnika, jego wieku, nazwą klubu lub miejscowości, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów
- publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o zawodach
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa udziału w zawodach
j) w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnicy zawodów nie podlegają decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników
b) uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Ostateczne zmiany muszą zostać podane najpóźniej w komunikacie organizacyjnym przed startem danej kategorii
d) organizatorzy w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzegają sobie prawo ograniczenia ilości startujących
e) zespół lub zawodnik podlega dyskwalifikacji jeżeli: nie przestrzega regulaminu zawodów, nie podporządkowuje się instrukcjom lub poleceniom sędziego, nie przestrzega instrukcji strzelania lub zasad bezpieczeństwa, nie przestrzega przepisów dotyczących stroju określonych w regulaminie zawodów, nie ukończył biegu w pełnym składzie osobowym lub w określonym limicie czasowym
f) w trakcie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z pojazdów mechanicznych
g) zawodnikom przysługuje prawo złożenia protestu wyłącznie w formie pisemnej Sędziemu Głównemu w ciągu 30 min. od ogłoszenia komunikatu o wynikach, po wpłaceniu kaucji protestacyjnej w wysokości 100 zł. (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi)
h) ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Komisji Sędziowskiej
i) sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny
j) każdy uczestnik startujący w zawodach musi liczyć się z ewentualnymi kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej
k) ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie zakazane jest startowanie w butach z kolcami
l) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych przeszkód jak również aspektów trasy biegu w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych
ł) organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, oraz do wykorzystania w środkach masowego przekazu
m) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA KATEGORII
CROSS POLIGONOWY, ZAPRAWA, MAŁA BECZKA, DUŻA BECZKA

OGÓLNE

a) Start/Meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą na Plaży Miejskiej w Orzyszu, ul. Leśna 13
b) szczegółowy przebieg trasy dla poszczególnych kategorii zostanie przedstawiony w dniu zawodów
c) w trakcie biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu
d) w kilku punktach trasy znajdować się będą pośrednie punkty pomiaru czasu. Nie zaliczenie któregokolwiek pośredniego pomiaru czasu skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika
e) na całej długości trasy nad przestrzeganiem regulaminu, zaliczaniem pokonywanych przeszkód czuwać będą sędziowie. Decyzja sędziów co do zaliczenia pokonanej przeszkody lub nieprzestrzegania postanowień regulaminu jest niepodważalna
f) na starcie, mecie oraz w jednym z punktów kontrolnych zlokalizowanym w połowie każdej trasy, do dyspozycji uczestników będzie posiłek regeneracyjny oraz woda
g) zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
h) próby pokonania przeszkody można dokonywać do skutku
i) nie pokonanie którejkolwiek przeszkody skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika
j) opuszczenie wyznaczonej trasy przez zawodnika będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją
k) zawodnik zdyskwalifikowany może kontynuować bieg, jednak w klasyfikacji generalnej zostanie oznaczony jako DNF (Did Not Finish)

CROSS POLIGONOWY

zawodnicy mają prawo startu w dowolnym obuwiu i dowolnych ubiorze wierzchnim

ZAPRAWA

zawodnicy mają prawo startu w dowolnym obuwiu i dowolnych ubiorze wierzchnim

MAŁA BECZKA

a) zawodnicy przez cały czas trwania zawodów zobowiązani są do startu w ubiorze wojskowym typu polowego (dowolnego kamuflażu, również obcych państw) tj. spodni mundurowych i butów wojskowych za kostkę na sztywnej podeszwie (w przypadku braku butów wojskowych dopuszcza się opcjonalnie start w butach tzw. trekkingowych za kostkę na sztywnej podeszwie). Obowiązuje dowolne nakrycie wierzchnie (koszulka, bluza, itp.). Umundurowanie musi odpowiadać wymogom wynikającym z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części ( Dz.U.2016 poz. 354)
b) nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach

DUŻA BECZKA

a) zgłoszony skład zespołu w dniu rozpoczęcia zawodów jest składem obowiązującym do końca ich trwania
b) każdy zawodnik ma obowiązek zarejestrowania uczestnictwa indywidualnie. Dopasowanie składu drużyny odbywa się poprzez przesłanie e-maila z podaniem imion i nazwisk osób wchodzących
w skład zespołu
c) zawodnicy przez cały czas trwania zawodów zobowiązani są do startu w ubiorze wojskowym typu polowego (dowolnego kamuflażu, również obcych państw) tj. spodni mundurowych i butów wojskowych za kostkę na sztywnej podeszwie (w przypadku braku butów wojskowych dopuszcza się opcjonalnie start w butach tzw. trekkingowych za kostkę na sztywnej podeszwie). Obowiązuje dowolne nakrycie wierzchnie (koszulka, bluza, itp.). Umundurowanie musi odpowiadać wymogom wynikającym z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części ( Dz.U.2016 poz. 354)
d) nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach
e) odległość czasowa między zawodnikami z drużyny nie może przekraczać 20 sekund na każdym punkcie kontrolnym włącznie z metą. Jeśli zawodnicy z drużyny mają odstęp czasowy większy niż 20 sekund drużyna zostaje oznaczona w klasyfikacji jako DNF (Did Not Finish)
f) na punktach pomiarowych i na mecie czas drużynowy liczony jest jako czas wolniejszego zawodnika na punkcie kontrolnym/mecie

Załączniki do pobrania: