Bieg Tygrysa

Jesteś tutaj: Strona główna Bieg Tygrysa Regulamin
Regulamin
- A +

 

CEL GŁÓWNY

a) popularyzowanie sportów proobronnych, wojskowości oraz służby w Siłach Zbrojnych RP
b) popularyzowanie zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu
c) promocja Orzysza jako Wojskowej Stolicy Polski

TERMIN I MIEJSCE

a) zawody odbędą się w dniu 22 sierpnia 2020 roku w Orzyszu
b) baza imprezy: Plaża Miejska w Orzyszu, ul. Leśna 13
c) start i meta: Plaża Miejska w Orzyszu, ul. Leśna 13

ORGANIZATORZY GŁÓWNI

Gmina Orzysz, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, Nadleśnictwo Drygały, Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu, Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu

PARTNER TECHNICZNY

Warmiński Klub Rowerowy FAN - właściciel serwisu Superczas.pl, odpowiedzialny za szybkie płatności internetowe, system zapisów i elektroniczny pomiar czasu

KONTAKT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
ul. Osiedle Robotnicze 11a 12-250 Orzysz
tel. 87 423 01 86
biegtygrysa@orzysz.pl

ZGŁOSZENIA

Warunkiem udziału w zawodach jest zarejestrowanie się za pomocą formularza umieszczonego na stronie biegtygrysaorzysz.pl w terminie od 1 marca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. (do 10 lipca 2020 r. w przypadku osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie) oraz opłacenie wymaganej dla danej kategorii opłaty wpisowej.

KATEGORIE

a) Mały Tygrys (dla dzieci do 13 roku życia) – trasa 500 m. + 10 przeszkód (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
b) Cross Poligonowy – trasa 21 km. + przeszkody naturalne (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
c) Zaprawa – trasa 12 km. + 25 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg w dowolnym ubiorze)
d) Mała Beczka – trasa 30 km. + 80 przeszkód naturalnych i sztucznych (bieg indywidualny, bieg w butach i spodniach typu wojskowego)
e) Duża Beczka – trasa 30 km. + 80 przeszkód naturalnych i sztucznych + dodatkowe obciążenie (bieg w zespołach dwuosobowych, bieg w butach i spodniach typu wojskowego)

LIMITY ZAPISÓW

a) Mały Tygrys – bez limitu
b) Cross Poligonowy – 100 osób
c) Zaprawa – 150 osób
d) Mała Beczka/Duża Beczka – 200 osób

OPŁATY

a) wysokość opłaty wpisowej uzależniona jest od wybranej kategorii i daty dokonania płatności, według zasad:

data wpłaty

Mały Tygrys

Cross Poligonowy

Zaprawa

Mała Beczka

Duża Beczka

od 01.03.2020
do 31.03.2020

darmowy start*

50 zł

60 zł

70 zł

80 zł

od 01.04.2020
do 20.05.2020

darmowy start*

70 zł

80 zł

90 zł

100 zł

od 21.05.2020
do 30.06.2020

darmowy start*

90 zł

100 zł

110 zł

120 zł

od 01.07.2020
do 31.07.2020

darmowy start*

100 zł

110 zł

120 zł

130 zł

* każdy uczestnik startujący w kategorii Mały Tygrys ma możliwość otrzymania pamiątkowej koszulki (bawełnianej lub technicznej) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kwocie 20,00 zł. Chęć otrzymania koszulki należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym wybierając rodzaj koszulki. Płatności za koszulkę należy dokonać w terminie do dnia 31.07.2020 przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu (12-250 Orzysz, ul. Osiedle Robotnicze 11a) o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w tytule wpisując "Opłata wpisowa - Mały Bieg Tygrysa”

b) opłaty wpisowej należy dokonać najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 r. za pomocą szybkich płatności internetowych. Usługę dostarcza serwis Przelewy24. Link do płatności każdy uczestnik otrzyma w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację na imprezę
c) podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem serwisu Przelewy24 jest Warmiński Klub Rowerowy FAN (właściciel serwisu Superczas.pl) 10-145 Olsztyn, ul. Morska 43, nr rejestru KRS: 0000223605 REGON: 511321906 NIP: 739-31-85-536, kontakt@superczas.pl
d) w razie jakichkolwiek nieprawidłowości przy wykorzystaniu systemu szybkich płatności internetowych Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty transakcji na adres email: kontakt@superczas.pl
e) osoby, które nie dokonają płatności w wymaganym terminie będą usuwane z listy startowej
f) opłata wpisowa nie podlega zwrotowi

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

a) organizatorzy w ramach opłaty wpisowej zapewniają uczestnikom nocleg i wyżywienie w następującej formie:

  • nocleg z 21 na 22 sierpnia 2020 r. w hali MOSiR
  • kolację 21 sierpnia 2020 r. dla osób zakwaterowanych w hali MOSiR
  • posiłek (grill, grochówka wojskowa) w dniu 22 sierpnia 2020 r.zakwaterowanie odbywa się w hali MOSiR Orzysz (ul. Osiedle Robotnicze 11a) wraz z dostępem do toalet, pryszniców i prądu

b) zawodnicy mogą zakwaterowywać się w dniu 21 sierpnia 2020 r. od godz. 18:00
c) zawodnicy muszą zapewnić we własnym zakresie: śpiwór, karimatę, zagłówek oraz inne przybory osobiste
d) zakwaterowaniem i wyżywieniem objęte są wyłącznie osoby ujęte w zgłoszeniach

ZASADY UDZIAŁU

a) prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat (dolny limit wieku nie dotyczy kat. Mały Tygrys)
b) każdy zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów, musi wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przestrzeganiu postanowień w nim zawartych (załącznik nr 1) oraz oświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 3). Brak złożenia oświadczeń skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach
c) osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna do udziału w zawodach (załącznik nr 2), którą muszą przedstawić podczas weryfikacji w biurze zawodów – brak oświadczenia skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach
d) dopuszcza się start osób z obywatelstwem innym niż polskie. Zgłoszenia takich osób przyjmowane są najpóźniej do 10 lipca 2020 r. Osoba w trakcie rejestracji w polu uwagi wpisuje swoje obywatelstwo
e) zawodnicy mogą posiadać rękawice ochronne, nakrycia głowy, opatrunki osobistych, prowiant wodę, a także plecaki
f) w sprawie rzeczy nie wymienionych w regulaminie i sytuacji spornych o dopuszczeniu do startu decyduje Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne
g) na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz wyrobów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie
h) każdy zawodnik jest zobowiązany do okazania w biurze zawodów dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej w przypadku młodzieży do lat 18
i) potwierdzenie zgłoszeń (przekazanie organizatorom oświadczeń, złożenie podpisów), wydanie numerów startowych/opasek identyfikacyjnych nastąpi w biurze zawodów
j) w biurze zawodów zlokalizowany zostanie depozyt. Rzeczy pozostawione w depozycie będzie można odebrać po ukończeniu biegu na podstawie numeru zawodnika

PRZESZKODY

a) Mały Tygrys – konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód sztucznych o małym stopniu trudności
b) Cross Poligonowy – konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) o średnim stopniu trudności
c) Zaprawa – konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o średnim stopniu trudności
d) Mała Beczka – konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności
e) Duża Beczka - konkurencja zawiera pokonywanie przeszkód naturalnych (rowy, cieki wodne, podbiegi, wzniesienia) oraz przeszkód sztucznych (ściany, liny, poręcze) o dużym stopniu trudności

LIMIT CZASU

a) Cross Poligonowy – 3,5 godziny
b) Zaprawa – 2 godziny
c) Mała Beczka – 6 godzin
d) Duża Beczka – 6 godzin
e) uczestnicy pozostający na trasie po upływie przewidzianego czasu na ukończenie dystansu mogą zostać zdjęci przez Organizatorów z trasy i przewiezieni na miejsce startu/mety

KLASYFIKACJA GENERALNA

a) w kategoriach Duża Beczka, Mała Beczka, Zaprawa i Cross Poligonowy prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn, bez podziału na wiek
b) w kategorii Mały Tygrys prowadzona będzie klasyfikacja podziałem na dziewczęta i chłopców, z podziałem na wiek (kategorie wiekowe zostaną przedstawione po zakończeniu zapisów)
c) ostateczne klasyfikacje zostaną podane najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2020 r. na stronie www.biegtygrysaorzysz.pl

NAGRODY

a) dekoracja uczestników, którzy ukończyli zawody będzie miała miejsce na mecie po zakończeniu zawodów
b) każdy uczestnik startujący w kategorii Duża Beczka, Mała Beczka, Zaprawa i Cross Poligonowy otrzyma pamiątkowe upominki Biegu Tygrysa (koszulka, medal, gadżety)
c) każdy uczestnik startujący w kategorii Mały Tygrys otrzyma pamiątkowy medal i dyplom
d) trzy najlepsze drużyny/zawodnicy w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe
e) nagrody, upominki oraz pakiety startowe zawodnicy zobowiązani są odebrać osobiście w dniu zawodów

UTRWALANIE OBRAZÓW I DŹWIĘKÓW

a) na trasie przebiegającej przez teren poligonu tj. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz przebywać mogą jedynie media, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia
b) zgłoszenia należy kierować do: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz, tel. 87 423 01 86, mosir@orzysz.pl
c) na trasie nie przebiegającej przez teren OSPWL Orzysz dozwolone jest przebywanie mediów bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorom
d) uczestnicy zawodów chcący uczestniczyć w Biegu Tygrysa z kamerą akcji typu np.: „Go Pro” muszą poinformować o tym fakcie organizatora przed końcem terminu zapisów. W przypadku braku zgłoszenia, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy startu uczestnika z kamerą

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników
b) uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Ostateczne zmiany muszą zostać podane najpóźniej w komunikacie organizacyjnym przed startem danej kategorii
d) zespół lub zawodnik podlega dyskwalifikacji jeżeli: nie przestrzega regulaminu zawodów, nie podporządkowuje się instrukcjom lub poleceniom sędziego, nie przestrzega przepisów dotyczących stroju określonych w regulaminie zawodów, nie ukończył biegu w pełnym składzie osobowym lub w określonym limicie czasowym
e) w trakcie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z pojazdów mechanicznych
f) zawodnikom przysługuje prawo złożenia protestu wyłącznie w formie pisemnej Sędziemu Głównemu w ciągu 30 min. od ogłoszenia komunikatu o wynikach, po wpłaceniu kaucji protestacyjnej w wysokości 100 zł. (w przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi)
g) ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Komisji Sędziowskiej
h) sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny
i) każdy uczestnik startujący w zawodach musi liczyć się z ewentualnymi kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej
j) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niektórych przeszkód jak również elementów trasy biegu
w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA KATEGORII
CROSS POLIGONOWY, ZAPRAWA, MAŁA BECZKA, DUŻA BECZKA

 

OGÓLNE

a) Start/Meta oraz Biuro Zawodów zlokalizowane będą na Plaży Miejskiej w Orzyszu, ul. Leśna
b) szczegółowy przebieg trasy dla poszczególnych kategorii zostanie przedstawiony najpóźniej w dniu zawodów
c) w trakcie biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu
d) w kilku punktach trasy znajdować się będą pośrednie punkty pomiaru czasu. Nie zaliczenie któregokolwiek pośredniego pomiaru czasu skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika
e) na całej długości trasy nad przestrzeganiem regulaminu, zaliczaniem pokonywanych przeszkód czuwać będą sędziowie. Decyzja sędziów co do zaliczenia pokonanej przeszkody lub nieprzestrzegania postanowień regulaminu jest niepodważalna
f) zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
g) próby pokonania przeszkody można dokonywać do skutku
h) nie pokonanie którejkolwiek przeszkody skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika
i) opuszczenie wyznaczonej trasy przez zawodnika będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją
j) zawodnik zdyskwalifikowany może kontynuować bieg, jednak w klasyfikacji generalnej zostanie oznaczony jako DNF (DiD Not Finish)

CROSS POLIGONOWY

zawodnicy mają prawo startu w dowolnym obuwiu i dowolnych ubiorze wierzchnim

ZAPRAWA

zawodnicy mają prawo startu w dowolnym obuwiu i dowolnych ubiorze wierzchnim

MAŁA BECZKA

a) zawodnicy przez cały czas trwania zawodów zobowiązani są do startu w ubiorze wojskowym typu polowego (dowolnego kamuflażu, również obcych państw) tj. spodni mundurowych i butów wojskowych za kostkę na sztywnej podeszwie (w przypadku braku butów wojskowych dopuszcza się opcjonalnie start w butach tzw. trekkingowych za kostkę na sztywnej podeszwie). Obowiązuje dowolne nakrycie wierzchnie (koszulka, bluza, itp.)
b) nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach

DUŻA BECZKA

a) każdy zawodnik ma obowiązek zarejestrowania uczestnictwa indywidualnie. Dopasowanie składu drużyny odbywa się poprzez umieszczenie w odpowiednim polu w trakcie rejestracji imienia i nazwiska osoby startującej w danej parze
b) zawodnicy przez cały czas trwania zawodów zobowiązani są do startu w ubiorze wojskowym typu polowego (dowolnego kamuflażu, również obcych państw) tj. spodni mundurowych i butów wojskowych za kostkę na sztywnej podeszwie (w przypadku braku butów wojskowych dopuszcza się opcjonalnie start w butach trekkingowych za kostkę na sztywnej podeszwie). Obowiązuje dowolne nakrycie wierzchnie (koszulka, bluza, itp.)
c) nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach
d) odległość czasowa między zawodnikami z drużyny nie może przekraczać 20 sekund na każdym punkcie kontrolnym włącznie z metą. Jeśli zawodnicy z drużyny mają odstęp czasowy większy niż 20 sekund drużyna zostaje oznaczona w klasyfikacji jako DNF (Did Not Finish)
e) na punktach pomiarowych i na mecie czas drużynowy liczony jest jako czas wolniejszego zawodnika na punkcie kontrolnym/mecie

Załączniki do pobrania: